Vol 64, No 6

Advances in mechanism and treatment strategy of cancer

Table of Contents

Editorial

Ye Zeng
PDF  | 
  1-3

Original Research Articles

Shaoyan Jiang, Hong Chang, Shaojie Deng, Danyi Fan
PDF  | 
  4-10
Keyu Yao, Wei Wang, Haicheng Li, Jinfei Lin, Weiguo Tan, Yuhui Chen, Lina Guo, Dongzi Lin, Tao Chen, Jie Zhou, Shuangqing Zhai, Weiye Yu
PDF  | 
  11-16
Qing Liu, Dongchuan Zhu, Baozhen Hao, Zhiwei Zhang, Yongjie Tian
PDF  | 
  17-22
Yalda Hekmatshoar, Tulin Ozkan, Buket Altinok Gunes, Sureyya Bozkurt, Aynur Karadag, Arzu Zeynep Karabay, Asuman Sunguroglu
PDF  | 
  23-30
Xueling He, Xu Peng, Yan Liu, Xiaomei Zhang, Hualing Li, Hailin Yin
PDF  | 
  31-35
Xiaoyan Xia, Xiaoming Zhou
PDF  | 
  36-41
Xiaolin Miao, Zhen Wang, Bingyu Chen, Yiqi Chen, Xi Wang, Luxi Jiang, Shanshan Jiang, Ke Hao, Wei Zhang
PDF  | 
  42-47
Ninglin Liang, Yongjun Chen, Li Yang, Suyu He, Tianyu Liu
PDF  | 
  48-52
Xiaomei Zhang, Yan Liu, Xu Peng, Ye Zeng, Liang Li, Jingge Wang, Xueling He
PDF  | 
  53-57
Bin Ke, Lin Shi, Zhaozhong Xu, Gang Wu, Yuxin Gong, Lixia Zhu, Yanjing Wang, Huailiang Ouyang, Xilong Wang
PDF  | 
  58-64
Zhixi Li, Xiaogeng Deng, Gang Wu, Ronglin Qiu, Xueming Ju, Youyu Wang, Jie Zhang
PDF  | 
  65-70
Da Jiang, Jian Shi, Meng Yuan, Xiaoyang Duan, Lihua Li, Qian Li
PDF  | 
  71-76
Zongyu Peng, Wenru Zhu, Jinzhao Dai, Fang Ju
PDF  | 
  77-85

Meta-Analysis

Tao Liu, Libin Yin, Guoqiang Yan, Chao Li, Lei Wang
PDF  | 
  86-93
Guoqiang Yan, Tao Liu, Libin Yin, Zhenhua Kang, Lei Wang
PDF  | 
  94-102

Reviews

Jiandong Lu, Lijun Fu, Guozhong Qin, Pengliang Shi, Wenjun Fu
PDF  | 
  103-109

Case Report

Jianhua Ma, Jianghou Wan, Bin Jiang, Hua Wang, Wei Zhang, Xiangbo Zhang
PDF  | 
  110-113