Vol 65, No 5

Issue 5

Table of Contents

Editorial

How far we have gone in realizing true potential of Viscum album as versatile regulator of cell signaling pathways
Ammad Ahmad Farooqi, Uteuliyev Yerzhan Sabitaliyevich
PDF  | 
  1-2

Original Research Articles

Zafer Sahin, Ahmet Ozkaya, Mirac Uckun, Ertan Yologlu, Muslum Kuzu, Veysel Comakli, Ramazan Demirdag, Ahmet Zafer Tel, Fatih Aymelek, Semra Yologlu
PDF  | 
  3-8
Eiman I. Zaki, Ayman S. EL-Seedy, Inaam P. Kelada, Nadia A. Sharafeldin, Hala M. Abdel Mouaty, Heba S. Ramadan
PDF  | 
  9-23
Cong Ren, Wei Gong, Feng Li, Ming Xie
PDF  | 
  24-31
Changwang Du, Luoning Shi, Mei Wang, Ping Mao, Jia Wang, Yanqiang Wei, Juanru Hou, Maode Wang
PDF  | 
  32-37
Jie Bai, Siyuan Li, Gang Wu, Lei Ma, Chen Li, Hongtao Liu, Pengbo Zhang
PDF  | 
  38-42
Azza Mohamed Kamel Abdu Allah, Kawthar Ibraheem Mohammed, Azza Gaber Antar Farag, Magda Mostafa Hagag, Mai Essam, Nermin Reda Tayel
PDF  | 
  43-48
Deng Xiaoqun, Long Xiaoli, Li Jun, Xiaojuan Yang
PDF  | 
  49-53
Chen Li, Chunting Hu, Ruili Wang, Hui Wang, Qiaoya Ma, Songsheng Chen, Ya He
PDF  | 
  54-58
Wenjing Tu, Sheng Qian
PDF  | 
  59-63
Esmaeil Ganjineh, Farzad Babaii, Afshin Mozafari, Mohammad Mirzaei Heydari, Rahim Naseri
PDF  | 
  64-72
Bo-yi Jia, Chun-e Xie, Zhi-bin Wang, Wen-jing Pei, Xiao-hong Li, Lei Shi, Jia-li Liu, Ya-fei Han, Xiang Tan, Pang-hua Ding, Zhong-mei Sun, Wen-jing Yuan, Jun-xiang Li
PDF  | 
  73-78
Hifa Gulru Caglar, Sahabettin Selek, Fatmanur Koktasoglu, Ismail Koyuncu, Metin Demirel, Alime Sarikaya, Sedat Meydan
PDF  | 
  79-86