Huang, Xiao-Yun, Wen-Jin Fu, Zhi-Zhong Mei, Ying-Li Yu, Yi-Hong Huang, Han Lin, Jian-Jun Chen, Ming-Xia Wang, Shao-Bing Guan, and Hao-Wei Fang. “Association Between Platelet Glycoprotein Ia C807T Gene Polymorphism and Ischemic Stroke: A Meta-Analysis in a Separate Ethnic Group”. Cellular and Molecular Biology 63, no. 11 (November 30, 2017): 111–115. Accessed June 21, 2024. https://cellmolbiol.org/index.php/CMB/article/view/1464.