Jing, Zhifu, Junhua Hao, Lijuan Sun, Xiaoli Zhao, Xinliang Jia, Zhiqiang Liu, and Kun Zhang. “Analysis of Influencing Factors of Corneal Edema After Phacoemulsification for Diabetic Cataract: Influencing Factors of Corneal Edema for Diabetic Cataract”. Cellular and Molecular Biology 69, no. 4 (April 30, 2023): 164–171. Accessed February 27, 2024. https://cellmolbiol.org/index.php/CMB/article/view/4759.