Jia, Bo-yi, Chun-e Xie, Zhi-bin Wang, Wen-jing Pei, Xiao-hong Li, Lei Shi, Jia-li Liu, Ya-fei Han, Xiang Tan, Pang-hua Ding, Zhong-mei Sun, Wen-jing Yuan, and Jun-xiang Li. 2019. “The Effect of Heweijiangni-Decoction on Esophageal Morphology in a Rat Model of OVA-Induced Visceral Hypersensitivity Followed by Acid Exposure”. Cellular and Molecular Biology 65 (5):73-78. https://doi.org/10.14715/cmb/2019.65.5.12.